ورود به سایت

بازنشانی رمز عبور

تا کنون ثبت نام نکرده اید؟ثبت نام

عضویت

شماره موبایل یا ایمیل را وارد کنید

پسورد را وارد کنید

ثبت نام

سبد خالی

To begin the fresh new enrollment processes, you should complete a whole and you can appropriate Partners System app

To begin the fresh new enrollment processes, you should complete a whole and you can appropriate Partners System app

If any excess payment is made to you for all the reasoning anyway, i put aside the legal right to to alter otherwise counterbalance the exact same facing people further commission money payable to you within the Agreement.

Couples Program Contribution Criteria (“Participation Criteria”)

Your site(s) have to have new blogs and get in public places readily available through the website address considering about application. You need to identify your website(s) on your application. We're going to check your application and you may notify you of their welcome otherwise getting rejected. Website may not be eligible for addition regarding the Associates System, and you don't are one Unique Website links otherwise Device Advertisements Blogs on it, in case your Site try the wrong. A bad Web sites were individuals who:

(d) offer otherwise have materials otherwise interest that's mean, harassing, risky, intrusive out-of another's privacy, abusive, or discriminatory (along with based on battle, colour, sex, faith, nationality, handicap, sexual orientation, or many years),

(f) are directed into students otherwise consciously collect, play with, otherwise disclose private information regarding people below 13 yrs .

(بیشتر…)